Nanjing EFG Co.,Ltd

Contact US

NANJING EFG CO., LTD.

Address: Building 9, Cuiping International square, No. 20 Jiangjun Ave., Nanjing, China

TEL: +86-25-52270147

FAX : +86-25-583214421

Email:sales@njefg.com

Home > Contact Us

NANJING EFG CO., LTD.

Tel: +86-25-52270147,+86-25-58321911,+86-25-58322155

Fax: +86-25-58321442,+86-25-52255211

E-mail: sales@njefg.com

Add: Building 9, Cuiping International square, No. 20 Jiangjun Ave., Nanjing, China